Home > Financiële Informatie

Wat uw verblijf in het ziekenhuis zal kosten, hangt af van verschillende factoren.
In deze rubriek proberen we alle elementen die hierbij een rol spelen te verduidelijken.

Belangrijk is echter dat u vóór uw behandeling de financiële consequenties van uw ingreep bespreekt met uw arts.


Tarieven

U dient tijdens uw verblijf geen ziekenhuis en/of doktersrekening te betalen. Deze zullen u achteraf worden toegestuurd. Enkel indien u voor een éénpersoonskamer gekozen heeft, dient u bij opname een voorschot te betalen.

Eénpersoonskamer

 

Kostenramingen

Kiest u ervoor op een éénpersoonskamer te verblijven, dan betaalt u naast het remgeld ook een supplement op de kamer en op de erelonen.

De supplementen
Het kamersupplement bedraagt 50 euro per dag. AZ Nikolaas heeft met DKV, Assurcard, Medi-Link en Medi-Assistance een overeenkomst om de factuur rechtstreeks tussen het ziekenhuis en de verzekeraar te regelen. In dat geval betaalt u geen voorschot.

Daarnaast betaalt u bovenop het normale tarief per prestatie een ereloonsupplement. Uw behandelend arts kan een supplement aanrekenen van maximum 150% bovenop het normale tarief. Voor een beperkt aantal ingrepen komt hier een forfaitaire toeslag bovenop. De inkomsten van de ereloonsupplementen worden verdeeld over de artsen, het ziekenhuis en het Medisch Innovatiefonds. Dit laatste werd in de loop van 2018 opgericht met als doel de financiering van innovatieve medische investeringen en het toekomstige elektronische patiëntendossier mogelijk te maken. Bij bijkomende vragen spreekt u het financieel aanspreekpunt of uw arts aan.

Hospitalisatieverzekering

Ereloonsupplementen worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Wanneer u beschikt over een hospitalisatieverzekering bestaat de kans dat u wél een volledige of gedeeltelijke terugbetaling geniet. Onder het hoofdstuk TARIEVEN vindt u financiële informatie terug rond hospitalisatieverzekeringen. Gelieve deze te zien als een indicatie en zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

Vind meer informatie terug in onze ziekenhuisbrede folder over kamerkeuze. Ook voor een opname in het kinderdagziekenhuis hebben wij meer informatie hierover. Lees het hier.


Om u een zo compleet mogelijk zicht te geven op uw eindfactuur heeft het ziekenhuis kostenramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen of opnames in ons ziekenhuis. Bij deze kostenramingen is rekening gehouden met de

-          gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep of opname

-          de honoraria van de betrokken artsen

-          medisch-technische prestaties zoals medische beeldvorming en klinische biologie

-          ereloonsupplementen

-          éénpersoonskamersupplement

-          eventueel diverse kosten

-          hoe u verzekerd bent bij uw ziekenfonds

Dit zijn louter ramingen. De uiteindelijke prijs kan hoger zijn indien u langer in het ziekenhuis verblijft, als er complicaties optreden, of als de arts extra ingrepen of onderzoeken uitvoert. Gedetailleerde informatie vindt u terug in onze financiële Infogids.

U kan een overzicht van uw kost terugvinden op de pagina van uw ingreep.

Op de website van het AZ Nikolaas kan u binnenkort meerdere kostenramingen terugvinden. Wanneer u ook daar de kostenraming die u zoekt, niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het Financieel Aanspreekpunt op 03 760 79 18 voor een kostenraming op maat.

VERZEKERING

Tussenkomst

 

Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering, adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar aangaande de waarborgen in uw polis.

Indien u hospitalisatieverzekering heeft bij één van onze partners, zal u geen factuur ontvangen van het ziekenhuis. Indien u niet bij onze partners bent aangesloten, ontvangt u van ons de factuur en dient u de terugbetaling te regelen met uw verzekeringsinstelling. Indien u geen hospitalisatieverzekering heeft, wordt uw factuur rechtstreeks aan u bezorgd.

Partners

 

Mutualiteit

AZ Nikolaas werkt samen met de drie onderstaande partners. Als u bij één van volgende verzekeraars bent aangesloten, wordt uw factuur meteen naar de verzekering verzonden indien aan de voorwaarden voldaan is. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om meer te weten te komen over de voorwaarden.

Voor klanten van DKV:
Hospi Select
Hospi Flexi
DKV Medi Pack

Voor klanten bij MEDI assistance:
MEDI Assistance

Voor klanten met een Assurcard:
Consulteer uw verzekeraar. U kan hun contactgegevens hier terugvinden.

Onderstaand een greep uit de grootste zorgverzekeraars met terugbetaling voor daghospitalisatie. Dit betreft een selectie. Gelieve bij vragen contact op te nemen met uw verzekeraar. Bekijk goed de voorwaarden.

Voor klanten van de Christelijke Mutualiteit:
CM Hospitaalplan
CM Hospitaalfix Extra

Voor klanten bij het Onafhankelijk Ziekenfonds:
Hospitalia
Hospitalia plus

Voor klanten van Bond Moyson:
Kliniplan
KliniplanPlus

Voor klanten van de Liberale Mutualiteit:
Hospitaal-Plus

Nederlandse patiënt

Nederlandse verzekering

AZ Nikolaas heeft met meerdere Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten waardoor de facturatie rechtstreeks met de zorgverzekeraar kan afgewikkeld worden.

Op de website van AZ Nikolaas vindt u hiervan een overzicht. Die kan u hier terugvinden.

Gelieve uw zorgverzekeraar te contacteren VOOR uw opname om misverstanden te vermijden.


Bent u in het bezit van een geldige European Health Insurance Card, dan verloopt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds. U ontvangt dan zelf een factuur voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde honoraria en eventuele persoonlijke kosten.

Bent u niet in het bezit van een European Health Insurance Card (EHIC), contacteer dan zo spoedig mogelijk de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar.

Dringende zorgverlening

FINANCIEEL AANSPREEKPUNT

Heeft u vragen in verband met uw rekening? Of wenst u een kostprijsraming?
Neem dan gerust contact op met het financieel aanspreekpunt voor telefonische, digitale of privé hulpverlening.
03 760 79 18 - fasp@aznikolaas.be
Openingsuren: 08.30 uur tot 16.30uur.

Meer informatie in verband met uw factuur kan u ook terugvinden in de Financiële Infogids.